Dây ga Thái Lan cho xe SH

Dây ga Thái Lan dùng để thay thế cho dây ga zin bẩn lâu ngày bị mục khiến tay ga nặng hơn. Dây ga Thái Lan dùng để nối chung với cùm tăng Domino trông khá nổi bật.

Dây ga hàng Thái Lan có thể gắn được tất cả loại xe.