Co ga Domino

Co ga Domino hàng đủ màu sắc, ruột bên trong được làm từ cao su rất bền, đẹp. Co ga Domino gắn chung với cùm tăng Domino giúp nổi bật hơn