Bố thắng đĩa RCB sau cho Honda SH

Bố thắng đĩa RCB sau cho Honda SH, hàng nhập khẩu chính hãng RCB, chất lượng và sự an toàn của bố thắng đĩa RCB được cam kết, và giá bán tốt so với thị trường.
Bố thắng đĩa RCB sau gắn vừa khít cho Honda SH 2 đĩa.