Khúc gãy carbon thay thế cho tay thắng, tay côn

Khúc gãy bằng carbon thay thế cho phanh tay Brembo, Accossato, CRG và các tay côn khác được làm từ sợi carbon thực sự bền.

Thay tay thắng bằng sợi carbon bị hỏng, tay côn bị gãy khớp hoặc mua về để trang trí thêm cho phanh.