Bảng giá xe máy Honda ngày 17/4/2018
Giá xe máy Honda ngày 17/4/2018 tạm ổn định sau khi biến động trái chiều tại TP.Hồ Chí Minh ngày hôm qua.

Theo khảo sát của Đồ Chơi Xe Máy 68 tại một số đại lý Honda ủy nhiệm (HEAD), giá xe máy Honda ngày 17/4/2018 tạm ổn định trên toàn quốc nhưng lại biến động theo hai chiều với nhiều mẫu xe ga và xe số tại TP.Hồ Chí Minh hôm qua.

Cụ thể, tại TP.Hồ Chí Minh ngày hôm qua, SH 2017 tăng nhẹ 500 nghìn đồng với bản 150 ABS lên 105 triệu đồng, các phiên bản còn lại giữ ổn định khoảng từ 78,3 – 96,6 triệu đồng. Hiện tại, SH 2017 đang bán ra cao hơn đề xuất từ 10,3 – 15 triệu đồng tùy phiên bản

Xe SH
Xe SH

Trái ngược, các mẫu xe lại giảm nhẹ hai mẫu xe Blade và Wave RSX giảm nhẹ 200 – 300 nghìn đồng (trừ Blade bản giới hạn), thấp hơn đề xuất từ 200 nghìn đồng – 1,5 triệu đồng tùy mẫu xe và phiên bản.Cũng trong ngày hôm qua, SH mode tăng nhẹ 200 – 500 nghìn đồng lên các mức giá hiện tại là 61,8 triệu đồng với bản thời trang, 65,1 triệu đồng với bản đỏ nâu và 67 triệu đồng với bản cá tính. Ngoài ra, Air Blade và Vision cũng tăng nhẹ 200 – 400 nghìn đồng tùy phiên bản và màu sắc. Riêng Lead tiêu chuẩn giảm nhẹ 200 nghìn đồng xuống 41,3 triệu đồng.